Microflyt, Macroflyt och Mesoflyt i Höganäs simhall

 

Både Microflyt och Macroflyt är fortsättningen på Babysim-simskolan och vänder sig till barn mellan 1 år - 3 år.

Alla verksamheterna bygger på Lerbergs Simklubbs målsättning:
Att om ett barn trillar i vattnet, skall den kunna ta sig upp till ytan, och in till närmaste kant.

Meso Flyt är fortsättningen på Micro/Macro och lite grann "utskolning" från dessa verksamheter och inskolning till "Miniflyt, dvs simskola!!

Barn kan lära sig väldigt mycket före 4 års ålder och de kunskaperna kan vara livräddande! Grundläggande vattenfärdigheter vid tidig ålder minskar drunkningsrisken!


Både Micro Flyt och Macro Flyt är fortsättningen på Babysim-simskolan som vänder sig till barn ca 8 veckor - 3 år.

Alla verksamheterna bygger på LSKS målsättning:
Att om ett barn trillar i vattnet, skall den kunna ta sig upp till ytan, och in till närmaste kant.

Meso Flyt är fortsättningen på Micro/Macro och lite grann "utskolning" från dessa verksamheter och inskolning till " SMÅ FLYT m PLASK, dvs simskola!!!

Barn kan lära sig väldigt mycket före 4 års ålder och de kunskaperna kan vara livräddande!!! Grundläggande vattenfärdigheter vid tidig ålder minskar drunkningsrisken!!! 

 


Sista kurstillfället våren 2022

Micro Macro fredagar 22 april (ingen simning 15 april)

Micro Macro Meso söndagar 24 april (ingen simning 17 april)


MICRO FLYT
För barn som är 1,5 - 2,5 år, är nybörjare i vattenverksamhet eller har gått 2 terminer i baby-simskole verksamhet.

Med sånger och lekar, och med barnet i fokus. Vi bygger vidare på träningen från Baby-simskolan med mer målinriktade övningar, samt utökar simsträckan också över vattenytan. Vi fortsätter att öva på djupdyk och andning. 

  • Under denna kurs förlänger vi dyket så att de kan börja simma längre sträckor under vattnet. Detta gör vi delvis genom att lära dem att hämta luft mellan dyken. 
  • Vi fortsätter att träna på att simma med och utan flythjälp för att få barnen att röra sig på ett fritt och självständigt sätt i vattnet. 
  • Vi tränar att kunna vända tillbaka till kanten efter hopp i. 
  • I denna kurs är vi angelägna om att ge dem mer stimulans i form av sång, lek och ramsor, och alla övningar görs på barnens villkor.

MACRO FLYT
För barn ca 2 - 3 år. Nybörjare eller för barn som gått 2 terminer på Microflyt.

På den här kursen övar vi säkerheten i vattnet genom lek och sång. Vi vill att barnen ska bli vattenvana och lära sig att umgås med vatten och ta sig fram i vattnet och framför allt vill vi att de ska tycka att det är rolig!

  • Vi börjar träna på att simma kortare sträckor under vattnet och även ovan med flythjälp. 
  • Vi tränar på att kunna flyta på rygg, och börjar så smått med bentagsträning, allt i syfte att öka barnets vattenvana och vattensäkerhet!

MESO FLYT
För barn ca 3 - 4 år och som gått 2 terminer i Macroflyt eller liknande verksamhet.

Nu fortsätter vattenäventyret med olika utmaningar, lek, hopp och bus! 

  • Vi fortsätter att utvecklas i simteknik och vattensäkerhet i takt med att vi "avvecklar" föräldrarna, barnen blir med och mer självständiga i vattnet, och gruppen blir som en liten "mini simskola" under terminens gång.
  • Vi tränar bentag, och ryggsim, flyter och dyker och har vansinnigt roligt hela tiden!
  • "Riktiga" simmärken har vi redan tagit ett par stycken, och vi fortsätter mot bl.a. Krabban Röd.

Får du upp meddelandet Önskat antal överskrider lagersaldot. när du försöker boka?

Då innebär det att gruppen redan är fullbokad, och vi ber dig boka en annan kurs istället. 


Vid beställning måste barnets för och efternamn och personnummer och anges enligt regler från Riksidrottsförbundet.


Microflyt

Macroflyt

Mesoflyt